Cimbálová muzika Rosénka

CM Rosénka vznikla na podzim v roce 2009 jako nová muzikantská generace, která má velký vzor 
a sounáležitost se členy CM Notečka. Dnes už jedenáctičlenná muzika je ve věku od 8 do 15let. Děti hrají vlastní písničky a doprovází při vystoupení malé tanečníky ze souboru Charvatčánek.

Pravidelné zkoušky CM Rosénky:

Letošní školní rok každá STŘEDA 18:00 - 19:30 hod

Zkoušíme ve zkušebně CM Notečky v Charvátské Nové Vsi.