Charvatčánek

Vznik dětského slováckého krúžku Charvatčánek se datuje do podzimu roku 2002. Inspirací pro nás bylo vystoupení dětského souboru "Hrozének" v Charvátské Nové Vsi.

S nápadem na založení vlastního dětského souboru s cílem vychovat si novou chasu přišly paní Zdenka Miklíková a paní Marie Kaňová. Jako učitelky měly obě bohatou zkušenost s prací s dětmi
a proto se také nadšeně ujaly jeho vedení.

Vzhledem k šikovnosti našich dětí i jejich vedoucích se mohl nově vzniklý Charvatčánek už po pár týdnech zkoušení poprvé představit veřejnosti na vánočním koncertu téhož roku. Zprvu jsme začínaly s dětmi většími, s nimiž jsme na krojový ples nacvičily a následně i zatančily „Českou besedu“ 
a doplnily tak tancem
Charvátskou chasu.

V dnešní době soubor navštěvuje asi 30 dětí starších 4 let, větší děti odchází do cimbálové muziky Rosénka, která malé tanečníky doprovází při jejich vystoupeních. Děti v krúžku vedeme především k vytvoření si vztahu ke slováckému folkloru, nářečí, zvykům, lidovým písním 
a tancům. V tomto duchu pak v průběhu roku nacvičujeme recitační, pěvecká a taneční pásma k různým příležitostem. Účastníme se domácích folklorních akcí jako jsou svatováclavské slavnosti, tvrdonské slavnosti, hodů a vánočních koncertů v Ch. N. Vsi.

Stejně jako se v Charvatčánku postupně obměňují děti, z nich starší přechází do charvatské chasy a mnozí také hrají v cimbálové muzice Notečka nebo Rosénka, tak se postupně podle časových možností obměňovaly i ty, jenž se podílely na jeho vedení a patří jim velký dík.

V současnosti vede Charvatčánek paní Zdenka Miklíková a Pavla Janošková. Naše děti při jejich vystoupeních doprovází CM Vladimíra Beneše i CM Notečka. A nám již zbývá jen popřát vám všem příjemný zážitek z vystoupení našich dětí.

Od 7.4.2010 zkouší děti z Charvatčánku s novým ozvučovacím systémem, který byl hrazen z dotací JmK ve výší 15.000 Kč a prostředků TJ Sokol Charvátská Nová Ves o.s.

Jihomoravský kraj poskytl dětem z Charvatčánku 10.000 Kč na dopravu na soustředění ve Šléglově v době od 9. 7. 2011 až 16. 7. 2011. TJ Sokol Charvátská Nová Ves. o.s. poskytla 8.000 Kč.